Отзиви и мнения

преди 6 месеца
Музей "Гема-Свят" проследява флората, фауната и човешката история на Чирпанските земи. Музеят е на два етажа и отворя врати на 04. 09. 2017 г. В настоящата експозиция могат да се видят палеонтологични и археологически експонати събирани единствено от територията на Чирпанския край .
- Ивайло Б
преди месец
Страхотно и богато на уникални експонати място. Приятно изненадан останах, не очаквах в района толкова прекрасен музей. Бих посетил отново скоро
- Георги П
преди 3 месеца
Уникално място. Силно впечатляващо с невероятните си находки. Беседата е изключително интересна. Всеки трябва да го види!
- Tanya G

Всичко за нас

Музей "Гема-Свят" проследява флората, фауната и човешката история на Чирпанските земи. Музеят е на два етажа и отвори врати на 04. 09. 2017 г. В настоящата експозиция могат да се видят палеонтологични и археологически експонати събирани единствено от територията на Чирпанския край .

Като въведение към фосилните експонати са изложени минерали, кристали, в това число полускъпоценни и скъпоценни камъни, железни руди, фрагменти от метеорити, както и следа от мълния поднала върху глинеста основа

Най-ранните палеонтологични експонати са от времето на Карбона (360-285 милиона г.). Представени са: скелет на риба, части от крокодил с размер около 1 м, различни растителни отпечатъци, като пъпки, семена и др.

Хронологически е проследено времето, когато Българските земи са били дъно на океан (т. н. океан Тетис). Това обхваща периодите Юра и Креда. Експонирани са в голямо разнообразие - морски миди, охлюви, червеи, морски тарлежи, корали, морски лилии и др. Особен итерес представляват фосилизираните мекотели като медузи, октопод и сепия. Океанът се е оттеглил преди около 66 милиона г. 

От времето на Миоцена (24-5 милиона г.) са основната част от представените фосили. Изложени са голямо разнообразие от черепи на антилопи и газели (някои от които са с фосилизирани мозъци), кости, зъби, челюсти от хиппариони (трипръстия прародител на съвременния кон), носорози, жирафи, ленивци, костенурки и свине. Хищниците са представени от саблезъбия тигър, хиената, мечката и други дребни месоядни. От хоботните животни могат да се видят останки от няколко вида мастодонти както и дейнотериум. Черепът на дейнотериума, изложен в този музей, е четвъртият намерен в света. С размерите си той е един от най-големите и най-добре запазеният череп. Бивните му зъби са 130 см, което ги прави най-дългите намерени досега.

През същия период се появяват и първите хоминиди. В музея е изложен зъб на хоминид от рода Грекопитек (който ние за по кратко наричаме Чирпанопитек), живял преди около 7 милиона г. 

Палеонтологическата експоиция е допълнена от голям брой вкаменени дървесни видове, отпечатъци от растения, речни миди и др.

За една по-цялостна представа за отминалото времето и  историята на Чирпанския край, хронологически са проследени и периодите свързани с човешко присъствие: палеолит, неолит, халколит, бронзова епоха, трако-римски период, и средновековие с характерните за тези времена артефакти. 

На последно място са изложени и картини от български художници, представящи селския бит и труд на хората.

                                               ***

Everithing about us:

The Gema-World Museum presents and tracks flora, fauna and human history of the lands near Chirpan. The museum which opened doors at 04.09.2017 has two floors. The current collections consists of paleontological and archaeological artefacts which has been collected only from the area near the town of Chirpan.

As introduction to the fossil exhibition museum exhibits crystals, including semiprecious and precious stones, iron ores, meteorite parts, as well as trace of lightning fallen on a clay base.

The earliest paleontological exemplars such as fish skeleton, parts of crocodile about 1 m in size, various plant prints such as buds, seeds and many other are from Carboniferous period (360-285 mya). 

Chronologically is presented the time when Bulgarian lands were ocean floor (so-called Tethys ocean) or in other world Jurassic and Cretaceous periods. A wide variety of marine species are exposed: shells, snails, worms, urchins, corals, lilies and others. Especially interesting are the fossilized molluscs such as jellyfish, octopus and sepia. The ocean waters withdrawn approximately 66 mya.

The main part of the exposition consists of fossils from the Miocene period (24-5 mya). A wide variety of skulls of antelopes and gazelles (some of which with preserved fossilized brains), bones, teeth, Hipparion jaws (the three-toe ancestor of the modern horse), rhinoceroses, giraffes, giant sloths, turtles and boars are exhibited. The predators are represented by saber-tooth tiger, hyena, bear and other small carnivores. From the Proboscidea can be seen remains of several species of mastodonts, as well as Deinotherium. The Deinotherium skull exhibited in this museum is the forth found in the world. According to its size and preservation the skull is one of the largest ever. Deinotherium tusks are 130 cm, making them the longest so far.

During the same period the first hominides appear.  A tooth from the species Graecopithecus (or as we call it Chirpanopithecus), which existed approximately 7 mya can be seen in this museum.

In the paleontological exhibition also are presented a large number of fossilized tree species, plant prints, river mussels, etc.

For one complete picture of the time and history of the Chirpan region chronologically are presented the periods of human presence: Paleolithic, Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Thracian-Roman period and Middle Ages with the typical artifacts for these times.

Last but not least paintings by Bulgarian artists depicting the rural lifestyle and work of the people represent the epilogue of the collection .     Свържете се с нас

Контакт

Адрес

Изтегляне на упътвания
ул. "Янко Иванов" 4
6200 Чирпан
България

Работно време

пн:Затворено
вт:Затворено
ср:Затворено
чт:10:00 – 18:00
пт:10:00 – 18:00
сб:10:00 – 18:00
нд:10:00 – 18:00
Получаване на оферта
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.